Hotel Sharingham na Facebooku

V Brně a okolí doporučujeme navštívit:

Špilberk

Jednu z hlavních dominant města představuje hrad Špilberk. Už z dálky nelze přehlédnout kopec porostlý zelení s mohutnou pevností na vrcholku. Hrad byl založen ve 13. století jako zeměpanské sídlo, postupem času se úloha Špilberku měnila. Z pevnosti, kde nejprve přebývala moravská markrabata, se stalo nejtěžší vězení rakouské monarchie. V posledních čtyřiceti letech je Špilberk sídlem Muzea města Brna.

Vila Tugendhat

Snad nejkrásnější pohled na panorama města Brna se nabízí z Černopolní ulice. Zde najdeme jednu z nejvýznamnějších staveb funkcionalistické architektury – vilu Tugendhat.

Na objednávku novomanželů Tugendhatových ji začal v červnu 1929 stavět jeden z nejznámějších evropských architektů Ludwig Mies van der Rohe. Stavitel nebyl finančně limitován, proto materiály na stavbu a vybavení vily byly vybírány co nejkvalitnější, některé se dokonce přivážely ze zámoří. Manželé Tugendhatovi se do vily nastěhovali v prosinci 1930, ale obývali ji jenom do roku 1938, kdy museli uprchnout před nacisty.

Do dnešní doby se vila Tugendhat zachovala v původní podobě a pro svou originalitu byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Petrov

Jednu z hlavních dominant města Brna tvoří katedrála sv. Petra a Pavla. Již od svého vzniku byl Petrov důležitým chrámem města. Původně na tomto místě stával románský kostelík, ve 14. století byl ale goticky přestavěn.

Na konci 15. století měla katedrála 21 oltářů. Roku 1643 došlo k poškození kostela při švédském obléhání a kostel vyhořel. V letech 1743-1748 byla loď upravena do dnešní podoby podle návrhu Mořice Grimma. Na konci 19. století bylo regotizováno kněžiště. Celková rekonstrukce byla dokončena až vídeňským architektem Augustem Kirsteinem roku 1909, kdy kostelu přibyly dvě věže a byly provedeny další stavební úpravy.

Z vnitřního vybavení chrámu je nepřehlédnutelná socha madony s dítětem z období kolem roku 1300, pozdně gotická pieta, barokní oltáře a kazatelna.
RezervovatVirtuální prohlídka